02/12/2015

JAPAN 2015 - #15 KYOTO: KYOMIZU-DERA

We´re staying in Kyoto, but from the bonsai we´ll move again to a temple - and I would rather write THE temple, because this temple is one of the most famous and (unfortunately) also the most visited place in Kyoto. The sacred buddhist complex Kyomizu-dera founded in 8th century is a part of the UNESCO world heritage monuments and it really deserves such a recognition - needless to write anything else yet much more information can be found on web, now let´s take an autumn stroll across this place which is densely covered by japanese maple grooves which naturaly got my camera´s attention...

Zůstáváme v Kjótu, i když se od bonsají opět přesuneme k chrámovým zahradám - tentokrát navštívíme jedno z vůbec nejvýznamnějších, a tudíž (chtělo by se říci bohužel...) i nejnavštěvovanějších míst Kjóta, a to budhistický chrámový komplex Kyomizu-dera. Místo, které bylo založeno již v 8. století, je jednou z památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO a nutno uznat, že si podobné uznání více než zaslouží - aniž bych se dále rozepisoval (mnohem více informací se dá najít jinde na internetu), pojďme se projít podzimními javorovými háji tohoto chrámu, které si přirozeně žádaly častou pozornost objektivu...

Ascending the hill in order to reach the temple situated upon the city of Kyoto

Po delším mírném stoupání je už chrám situovaný nad Kjótem na dohled

 We´ve come quite early in the morning, so the crowds were still quite reasonable :-) 

Jelikož jsme dorazili relativně brzy z rána, tak návštěvníků ještě nebylo až tak moc


 A pair of ancient wisterias - the most impressive specimens of this species I´ve ever seen

Dvojice prastarých vistárií - úchvatnější stromy tohoto druhu jsem ještě neviděl...


 The spring Otowa-no-taki - according to the belief of Japanese people good for health, longevity and success in studies

Pramen Otowa-no-taki - dle Japonců velice příznivý pro zdraví, dlouhověkost a studijní úspěchy
 The city of Kyoto seen from the upper hill / Kjóto viděno z výšky

 The terrace above the treetops - very famous view ... By the way, for the construction of this building was not used a single nail, just precise joints of wood beams, incredible...

Terasa hlavní budovy nad vršky stromů - snad milionkrát vyfotografovaný pohled :-)... Jen tak mimochodem, pro stavbu této budovy nebyl použit jediný hřebík, vše jsou jen přesné spoje dřevěných trámů, neuvěřitelné...
 Whooaa! / Jupíí!


No comments:

Post a Comment