05/12/2015

JAPAN 2015 - #17 KYOTO: KINKAKU-JI "THE GOLDEN PAVILION"

 The time is flying and hence our stay is getting shorter and shorter, the rush is starting to enhance ... Therefore my posts might be a little bit briefer but still with a lot of photos, which is what counts most anyway... :-)
Another very famous temple we visited in Kyoto was Kinkaku-ji or so called "Temple of the Golden Pavilion" founded in 1397 and as of today considered one of the most emblematic buildings and temples (zen buddhist) not only in Kyoto but of all Japan - so no wonder that were there again many visitors...

Čas letí a jelikož se náš pobyt neúprosně krátí, tak nám kvalt začíná narůstat, proto budou mé příspěvky možná o něco stručnější, ale fotek je stále dostatek, což je to nejdůležitější :-)...
Další z proslulých chrámů, které jsme v Kjótu navštívili, byl Kinkaku-ji, aneb "Chrám zlatého pavilonu" založený v roce 1397 a v dnešní době považovaný za jednu z nejvýznamnějších staveb a chámů (zen budhismu) nejen Kjóta, ale hned celého Japonska. Tudíž žádný div, že jsme zde ani zdaleka nebyli sami...
The Golden Pavilion itself and the surrounding lake is such an inspirative and educational material regarding japanese gardens and also bonsai, that I shot there literally hundreds of photos and took my time admiring this place. Of course that this temple complex is not just about this specific place, there is also very nice adjacent garden, whuch will be object of another report

Samotný Zlatý pavilon a jezero, jež ho obklopuje, je tak inspirativním a poučným materiálem, nejen co se japonských zahrad, ale i bonsají týče, že jsem zde vyfotil doslova stovky snímků a s odchodem do další části zahrady (na kterou se podíváme zase příště) si dal dost na čas.

The pine that was planted to the ground as a bonsai tree more than 600 years ago by the founder of the temple, the shogun Ashikaga Yoshimitsu...

Borovice, kterou před více než 600 lety jako původně bonsai nasadil do země zakladatel chrámu, šógun Ashikaga Yoshimitsu...1 comment:

  1. This temple is wonderful. Omamori of kinkaku-ji can be found on www.omamori.com

    ReplyDelete