10/12/2015

JAPAN 2015 - #19 TOKYO: KYU SHIBA RIKYU

Today I´ve taken a day-off from our "regular" work here in Japan (it means garden trees, tractors and improving our local "headquaters" :-) ) and quite early in the morning I´ve caught a train to Tokyo with a plan to visit another famous japanese gardens. After arrival at Hamamatsucho station I got off the train and almost walked into the first of them Kyu Shiba Rikyu which is just aside the railway track and completely surrounded by Tokyo urban area. I´ve come before the opening hour, therefore I´ve had a privilege to be the first to enjoy the garden today and generally at this time, very few people were coming, maybe a dozen, so the magic of the place was even greater.
Please, excuse poorer photo quality, since recently I´ve got some problems with my camera and I had to borrow simple compact camera from Takashi.

Dnes jsem si vzal den volna od naší "obvyklé" práce v Japonsku (nakolik může být pobyt v Japonsku obvyklý), jíž je točení se kolem zahradních stromů, traktorů a dobudovávání místního zázemí, a hned ráno jsem nasedl na vlak do Tokia, abych opět navštívil některé z významných japonských zahrad. Po příjezdu do stanice Hamamatsucho jsem vystoupil z vlaku a téměř přímo vešel do první ze zahrad jménem Kyu Shiba Rikyu, která je v těsné blízkosti železniční tratě a v kompletním obležení výškových budov. Jelikož jsem dorazil ještě před otevřením zahrady, měl jsem to privilegium být dnešním prvním návštěvníkem a celkově se v ranní dobu do zahrady vypravilo jen několik málo lidí, což ještě umocnilo kouzlo místa...
Omluvte nižší kvalitu fotek, než je zvykem, jelikož v poslední době můj fotoaparát stávkuje, takže jsem si musel zapůjčit běžnější kompakt od Takashiho...


In this garden originated in the final years of the 17th century feature a large number of styled japanese black pines, also the vertical design with many man-made hills which offer nice overall views on the central lake and its shores.

V této zahradě z konce 17. století je dominantním druhem japonská borovice černá v nejrůznějšich velikostech i tvarech, velmi typickým prvkem je i výškové rozčlenění zahrady s mnoha umělými pahorky, které nabízí výhledy na centrální jezero a jeho břehy.


Many trees are tied into this constructions which traditionally protected the tree against the weight of snow, yet in these days when snow is rare in the urban area, it is done rather for aesthetic purposes.

V zahradě již bylo mnoho stromu "svázáno" do podobných konstrukcí, které mají/měly za úkol strom chránit před váhou sněhu, v dnešním městském Tokiu, kde je sníh ovšem velkou vzácností, se tyto "stromo-vazby" dále provádějí především z důvodu tradic a prý i estetiky, hmmm...

  Safety first :-) / Bezpečnost nade vše :-)


1 comment:

  1. Superb. I am amazed by the way you have explained things in this article. Thank you because you have been willing to share information with us. BKT Tractor Tyre

    ReplyDelete