29/04/2016

HORNBEAMS IN SPRING TIME

Last week I did some photoshooting of (mostly) deciduous trees from our collection, here are some of our more developed hornbeams - all of them more or less known among bonsai folks as they have been already published online, Well, many more interesting trees to be posted soon...

Minulý víkend jsem si našel čas na focení některých stromů (převážně listnáčů)  z naší sbírky. zde tedy několik fotek našich "zapěstovanějších" habrů, které jsme již v minulých letech představili.  Některé další nové a zajímavé projekty určitě již brzy zde na blogu.


Carpinus betulus "Dynamix"2016 , pot/miska: Hugo Studeník

2008

2010 - Leaf Brothers meets Dynamix

Carpinus Betulus "The Patriarch" 2016, pot/miska: Hugo Studeník


20112015Carpinus betulus "Sumo" 2016, pot/miska: Ondra Plšek

 2010

2015

27/04/2016

BLOOMING PRUNUS MAHALEB

In these days we´re surrounded by flowers of many mahaleb trees which are part of our collection. this particular tree is one of my personal favourites...

V tomto období nás každoročně těší záplava květů našich mahalebek, tento strom je jedním z mých nejoblíbenějších...


This is how it looked like one year after its collection, in summer 2012.

Takto strom začínal svou bonsajovou pouť, rok po svém vyzvednutí v létě 2012.


2012 

 2013

2014 winter/zima

And two more actual photos, this spring we´ve changed the pot for a slightly bigger one Yixing container...
A ještě 2 aktuální fotky - letos na jaře jsme vyměnili misku za o něco větší, taktéž čínskou keramiku Yixing...

07/04/2016

OLD KOREAN HORNBEAM REFURBISHING

Long time with no posting, this spring season is very busy, but very fulfilling :-). A few days ago we had a honor to work on this magnificent old and gnarly korean hornbeam. Spring maintainance and overall refurbishing took place, we´ve might also proceeded to the repotting, however we decided that it´s now a little bit late and that the soil quality is still good enough to wait till the next spring.

Po delší době se opět ozýváme - letošní jaro je intenzivní, ale pracovně naplňující :-). Před pár dny jsme měli možnost pracovat na tomto krásném a věkovitém korejském habru. Na pořadu dne byl prostřih koruny a celková údržba, zvažovali jsme i přesazení, které jsme ovšem nakonec odložili až na příští rok, jelikož už je jednak trochu pozdě, jednak i propustnost substrátu byla vyhodnocena jako stále dostačující pro jednu sezónu navíc, takže až příští jaro...

 Big uro after cleaning rotten wood and banishing ants which were living inside :-). 
Velká dutina v kmeni po odstranění zpráchnivělého dřeva a vyhnání mravenců, kteří ji obývali.