22/10/2016

CRATAEGUS IN FLAME

This is exactly reason, why I prefer deciduos trees. Their continuous change during the year. Some species are able to provide whole range of colors and crataegus is one of the best. Whats more, deciduos trees can provide majesty, which I never feel from conifers.
Is that only my feeling? Can perfect shaped pine or juniper provide majesty like mature carpinus, quercus or crataegus tree? In front of the perfect shaped pine or junifer, I feel just sadness. In my eyes it is only product, art does not lie in perfection. Bonsai is an art, we should think about that and find a new ways, how to push it forward.
Here I can share few shots of my favourite hawthorn. This one is about 80cm high. Next spring will be planted in its first ceramic pot. I love its grace, kind of feminity and continuous change, enjoy.

------------------------------------------------------------------------------------

Neustálá změna listnatých stomů během roku je jedním z důvodů, proč jim dávám přednost oproti jehličnanům. Co víc, listnáče nabízí majestátnost, kterou u jehličnanů nenacházím.
Z dokonale natvarované borovice, nebo jalovce mám většinou spíše pocit smutku, že vidím dokonalý produkt člověka, ne strom. Bonsaje jsou umění! To se skrývá v drobných nedostatcích, které dodají originalitu, život, ne v umělé dokonalosti.
Níže posílám pár fotek jednoho z mých oblíbených hlohů. Má zhruba 80cm výšku a příští rok jej čeká přesazení do své první keramické misky, to bude velký krok vpřed a moc se na to těším. Jedná se o velmi elegantní strom ladných, ženských křivek, rostoucí s grácií vznešené dámy.
11/10/2016

QUERCUS PUBESCENS IN AUTUMN LOOK

As an addition to my previous post, today I´ve taken photo of the biggest oak from our collection (around 90 cm tall), for some unknown reason, I have never photographed this tree before... Anyhow, it is yamadori collected some 4 - 5 years ago and since then repotted and worked a couple of times because this particular species of oak is much more easier to work with and much more resistant to any bonsai intervention than a "regular" quercus robur. As this tree could be better described as a "naturalistic" tree the front side is very dubious, in next repotting it definitely needs to go to a round pot :-), the progress will be reported.

Jako dovětek k mému předchozímu příspěvku bych zde rád představil největší dub z naší sbírky (výška cca 90 cm) - bohužel z nějakého neznámého důvodu jsem strom nikdy předtím nestihl vyfotit, tedy všechny fotky ukazují aktuální stav. Strom máme v péči 4 - 5 let a za tu dobu už jsme jej několikrát mohli přesadit i tvarovat, jelikož oproti našemu "klasickému" dubu letnímu je tento druh, dle mého názoru, mnohem vhodnější co se týče pěstování jako bonsai, lépe snáší i hrubší zásahy a raší i několikrát do roka (prostě se chová více "listnáčovitěji" než dub letní).
Jelikož by se strom dal asi nejlépe zařadit do kategorie "naturalistických" stromů, musí-li to už být, jeho takzvaná "pohledová strana" je relativně diskutabilní - říkám si, že při příštím přesazení určitě musíme zvolit kulatou mísu :-)...
09/10/2016

MAGNIFICENT OAK TREE

I always feel a humble astonishment when I´m standing in front of such a natural giant... On this photo you can admire a centuries old oak which serenely stands in the UNESCO world heritage park, in Lednice (south Moravia), the photo was taken a month ago. Amongst all of the ancient trees that grow at this special piece of natural environment, this magnificent specimen really enchanted me most. Personally, I take this image as one of the finest examples of how a deciduous (bonsai) tree should look like, which feeling should it convey. Let yourself be inspired as well!

Vždy cítím pokorný úžas, když stojím před podobným přírodním velikánem... Na fotce je prastarý dub, který si majestátně roste v Lednicko-valtickém areálu, památce UNESCO, který jsme zhruba před měsícem pro inspiraci navštívili. Mezi všemi úchvatnými stromy, které obývají lednický park, mi tento obr učaroval nejvíce. Pro mě osobně je to jeden z nejlepších příkladů, jak by měl listnatý (bonsajový) strom vypadat, jaké emoce a dojmy by měl v pozorovateli vzbuzovat. Nechejte se i vy tímto mocným stromem inspirovat...

02/10/2016

BUNJIN SCOTS PINE PROGRESSION

This old scots pine found its way into our garden around 2010. From the very beginning we felt that the approach to this tree woud requiere reducing its form into its essence in terms of trunk line and main branches. However, first styling that took place in 2013 consisted in adding more movement to the lower trunk: for that purpose we used two jacks and some iron bars. 
In 2014, I could proceed to the styling of the crown. This autumn I´ve re-styled the pine and I´m glad that this tree is filling out nicely and is happy on its way!

Tuto velmi starou borovici lesní jsme objevili někdy okolo roku 2010 a už od počátku nám bylo jasné, že při budoucím tvarování bude nejdůležitější "zjednodušit" celkovou formu a linie stromu na základní  jádro. Prvním krokem bylo ovšem v roce 2013 přiostření ohybu kmene v jeho dolní části za použití dvou ohýbáků a menší konstrukce :-). O rok později jsme již mohli založit korunu a na podzim 2016 proběhlo druhé dotvarování stromu, který se k naší radosti zdárně vyvíjí!

2016

2013

2013

2014
2016

Height/ Výška: cca 70 cm
Pot/Miska: Tokoname