22/03/2017

SPRUCE FROM MORAVIA - PROGRESSION 2002 - 2017

This medium size spruce is quite an old-timer on our garden: it was collected in 2002 in a local quarry and since then, it has gone a long way to its actual appearence, more description below images. All the story can be also seen here at Bonsai Greenhorn forum.

Tento smrk je s námi už poměrně dlouhou dobu: vykopali jsme ho v roce 2002 v jednom místním lomu, za 15 let pak ušel notný kus cesty... Celý vývoj je zdokumentován i na fóru Bonsai Greenhorn.

2017 - current pot by Hugo Studeník / aktuální podoba, miska od Huga Studeníka

 2004 before very first styling / před prvním tvarováním

 2004 after / po tvarování
 2006
2009

2013 restyling - before / doladění, před

2013 after / po doladění 

 And actual photos: the crown is getting quite refined, without any "tricky" sections, I am quite happy with how this spruce has come along! 

A aktuální fotky - koruna je čím dál tím propracovanější, bez různých "kroutiček" a "vraceček", strom se podle mého pěkně posouvá kupředu!

19/03/2017

SPRING REPOTTING AND MAINTAINANCE

The spring is busy as always here at Bonsai Moravia: we are repotting and working not only on our trees but also on many of our client´s trees. This week we came back across the old hornbeam we refurbished last year (see the post here ) - the pruning and repotting was on schedule and it was really fun! Next day we made a complete pre-spring maintainance of many of japanese niwaki trees.

Jaro je pro nás vždy velmi pilným obdobím - kromě přesazování a práce na našich vlastních stromech se staráme i o mnoho stromů našich zákazníků. Tento týden jsme se opět shledali s majestátním habrem (viz příspěvek z loňského roku), který jsme prostříhali a konečně i přesadili. Další den jsme strávili kompletní údržbou velkých zahradních bonsají z Japonska.