25/01/2017

LARGE SPRUCE "THE SQUID"

This spruce is definitely one of our most "monstruous" trees at our garden :-).
It is a yamadori from Transylvania, collected by myself in 2011. After some years of recovery, it was repotted into the current bonsai pot and roughly styled for the first time in the summer 2014. However, the first photo comes from 2015 when our long-term apprentice Tony was taking off the wire from the tree. Recently, we´ve worked on this tree again and for now the crown is semi-roughly styled (with spruces is always better to be careful about too much foliage reduction and styling at once) - this summer we´ll move the lowest branch more toward the front and edit the tree furthemore. I´m really looking forward to repot this tree into more appropriate container in spring 2018!

Tento smrk zvaný "Krakatice" je určitě jedním z nejbizarnějších stromů na naší zahradě :-).
Jedná se o rumunské yamadori námi vyzvednuté v roce 2011. Po několika letech zotavování proběhlo přesazení do současné mísy a první hrubé tvarování přišlo na řadu v létě 2014. První fotky jsem ovšem pořídil až o rok později - na nich náš věrný učedník Tonda strom oddrátovává po sezóně velmi bujného růstu. Minulý týden jsme na stromu opět zapracovali - pořád se jedná o polo-hrubé natvarování koruny, u smrků je obzvláště důležité nespěchat a neodstraňovat příliš obrostu najednou.
Letošní léto ještě výrazněji ohneme spodní větev směrem kupředu (po zavalení "otlačených drátů"  po minulém tvarování) a strom možná i dále doladíme. Osobně se těším na jaro 2018 a přesazení smrku do odpovídající misky.

2017

2015/082017 before restyling / před přetvarováním
The Squid as of today, height 65 cm, width 110 cm

Krakatice v aktuální podobě - výška 65 cm, šířka 110 cm22/01/2017

HANKENGAI LARCH "ALMOST SHOHIN"

Among all the big trees worked this month, we´ve also restyled this rather small larch in half cascade style. The tree is originally a yamadori collected by our bonsai friend Vladislav Krýl, we´ve been given this little fella some 4 years ago as a raw material cultivated in moyogi style. So first thing to do the following spring was repot the tree in better position and better training pot. Last winter we´ve made preliminary styling and some bending of the ten-jin (which will probably be furher adjusted over next years), this winter the larch has been wired properly for the first time. The height of the tree (without jin) is 25 cm.

Mezi všemi velkými stromy, na kterých jsme od začátku roku pracovali se objevil i tento mrňavý modřín - původně yamadori vyzvednuté bonsajovým kolegou Vláďou Krýlem. Strom se s námi vrátil do Rožnova z jednoho Greenhorn srazu, jsou tomu tak 4 roky. Původně byl strom zasazen jako volně vzpřímený, hned nás ovšem zaujala spodní větev stromu vybízející k tvarování spíše v polokaskádovitém stylu. Strom byl tedy hned následující jaro přesazen do vhodnější pozice a misky, loni proběhlo předběžné tvarování a ohýbání výrazného jinu (který ještě bude určitě v příštích letech laděn), nedávno jsme pak strom poprvé celkově vytvarovali. Výška koruny stromu je 25 cm.

2017

2015/2016


2017 before/před

16/01/2017

HORNBEAM "NORTHENER #02"

The second tree that was collected that same day back in spring 2005 is this hornbeam, a so-called "colleague" of the hornbeam presented before. As the previous one, it was also cut down to a stump without single branch and since then cultivated as described at the earlier post. The only difference is that the sacrifical branch partially remained all the time and it was pruned just before the styling that took place last week. The tree is around 80 cm tall and the nebari is even more impressive with some 40 cm of width. 

Druhým stromem, který byl vyzvednut téhož jarního dne roku 2005, je tento habr, takříkajíc "kolega" již dříve představeného stromu. A stejně jako on i tento byl původně sesazen na holý kmen bez jediné větvičky a dále pěstován způsobem popsaným v předchozím příspěvku. Jediným rozdílem byl fakt, že tahoun (několikrát sesazovaný) zůstal na stromě po celou dobu a byl odstřižen až těsně před tímto posledním (a vlastně prvním :-) ) tvarováním. Výška stromu je opět cca 80 cm a pochlubit se může ještě o něco masivnějšími kořenovými náběhy, než předchozí habr, a to o šířce přibližně 40 cm.


2017

2007 the first work on roots, 2 years after collecting

2007 první práce na kořenech, 2 sezóny od vyzvednutí

Right side was cut completely flat in order to get shallower rootball

Pravá strana byla seřezána zcela naplocho, takzvaně "na olivu" :-)

2017 before styling - note the remaining stump of the sacrifical branch cut just  a few minutes ago

2017 před tvarováním, ve vrcholové části je patrný zbytek tahounu odstřiženého těsně před pořízením fotky2017 after / po tvarování
13/01/2017

NEW POTS FROM ONDRA PLŠEK

Do naší nabídky na e-shopu www.bonequip.cz jsme přidali novou várku misek od Ondry Plška čítající bezmála 40 misek od "miniaturních" až po větší velikosti, věříme, že i vás některá z nich "osloví"...

Recently we´ve added a new batch of around 40 pots made by Ondra Plšek to our online shop. The selection varies from the tiny ones to the middle-size pots mostly, feel free to pick one or two! Contact us for additional info.


09/01/2017

LARCH "THE OLGOI-KHORKHOI"

Another monster on the work table was this very old yamadori larch called "Olgoi - Khorkhoi" - today I briefly present its development over the last 3 years, when the tree is in full leaf, I´ll go on with new photos and a little bit from its more remote history. The tree will be detailed-wired next winter, when tree gets next seasons´ foliage, repotting is also planned on spring 2018.

Další "obludou" na pracovním stole byl tento velmi starý yamadori modřín pojmenovaný "Olgoj Chorchoj". Dnes jen stručně ve fotografiích představím jeho poslední 3 roky vývoje a až se strom zazelená, představím jeho aktuální podobu a třeba i něco více z jeho vzdálenější minulosti. Strom bude úplně do detailu natvarován až příští zimu po nárůstu nových větví v nadcházející sezóně, rovněž přesazení je plánováno na jaro 2018.


Current photo after the last styling, tree is aprox. 80 cm tall.
Fotka po posledním tvarování, výška stromu cca 80 cm.

winter 2014/2015 - before first styling and with my father as a size comparison 
zima 2014/2015 - před prvním tvarováním a s porovnáním velikosti

winter 2016/2017 -  2 before photos
zima 2016/2017 - 2 fotky před


After - one of the preferred front sides

Po - jedna z upřednostňovaných pohledovek
Some details of the deadwood and bark
Několik fotek detailů mrtvého dřeva borky

06/01/2017

BONSAI MEETING - LAST ONE IN 2016

On 30th December we met with Tony and Jacob at Tony´s place in order to get some of their trees in a very first bonsai shape, here follow some snapshots...

Těsně před koncem loňského roku jsme se sešli společně s Tondou a Kubou, abychom poprvé zapracovali na některých jejich stromech, tady je několik obrázků z akce...

Acer campestre, last year´s yamadori
Javor babyka, loňské yamadori


Tony´s larch #01
První Tondův modřín

Larch after first heavy pruning and rough styling, which is just fine for this initial stage of  bonsai training

Modřín po větší redukci a hrubém natvarování kosterních větví, což je takto na začátku jeho bonsajové cesty tak akorát, více ladit netřeba

Jacob´s promising little hornbeam
Kubův nadějnýhabříkový shohin

Tony´s larch #02
Druhý Tondův modřín

The little fella after the reduction 
Malý habřík po sesazení

Tony´s larch #02 - after
Tondův modřín č. 2 poté

One nice triple trunk hornbeam
Hezký trojkmen habru

Big trees require big tools :-)
Velké stromy, velké nářadí :-)

This one will surely look much better once repotted in spring

Těšíme se na podobu stromu po jarním přesazení