31/01/2016

SHIPMENT FROM TAIWAN ARRIVED!


Finally we have received shipment of teas from Taiwan. Now we can provide again complete range of Formosa oolongs and black teas. Almost all packed in 50g package.
We are really addicted to endless beauty of Taiwan teas, do not miss it!

Minulý týden dorazila zásilka čajů z Taiwanu. Opět můžeme nabídnout kompletní sortiment oolongů a černých čajů z této destinace. Téměř vše nabízíme v 50g balení.
Jsme opravdu oddaní pijáci čajů z Taiwanu a velmi rádi objevujeme nekonečné chutě i vůně taiwanských delikates.


List of new arrivals / seznam nově naskladněných čajů:

Gui Fei oolong
Organic Dong Ding oolong
Pao Zhong oolong
Jin Xuan oolong
Fours season jasmine oolong
Osmanthus oolong
Nai Xian milk oolong
Golden dragon black tea

19/01/2016

MULTIPLE HEADED BEAST

This larch "celebrates" its decate on our garden this year - or I´d rather say that it has been our pleasure to work with this tree in past ten years... Anyhow, this tree was found as a yamadori that was growing by a forest road, that means it had been constantly pruned and damaged by forestmen. At first glance, it seemed that we were dealing with two separate trees, we pruned them both and kept them at the spot for next year.... Then, couple of years later in 2006, we finally managed to get there and after a while when we uncovered some soil, we discovered, for our big surprise, that both "trees" are connected right above the nebari level, so instead of having two maybe interesting trees we collected one "weird" tree which, though, anticipated a good portion of creative thinking...

Tento modřín letos "oslaví" dekádu na naší zahradě, či, lépe řečeno, už deset let jsme měli tu možnost na tomto zajímavém stromu pracovat.... Tak či onak, tento strom jsme objevili jako yamadori rostoucí u jedné lesní cesty, což znamenalo, že byl průběžně, ať už méně či více drasticky, "rasován" lesníky. Na první pohled to tehdy vypadalo, že jsme objevili dva modříny rostoucí vedle sebe - ostříhali jsme je tedy s tím, že kopání přijde na řadu až příští rok... Když jsme se pak po více letech, na jaře 2006, konečně na tuto lokalitu opět dostali a začali stromy vyzvedávat, k našemu překvapení jsme po chvíli zjistili, že se nejedná o dva "stromy", nýbrž o dva kmeny téhož stromu spojené těsně nad úrovní kořenových náběhů. Místo dvou "hezkých" stromů jsme tedy vyzvedli jeden "prapodivný" strom, který sliboval spoustu zajímavého vymýšlení....

2015 autumn / podzim

 2009 three years after collection, the tree had been already repotted once and we were planning its first styling... 

2009 tři roky po vyzvednutí, kdy už byl strom jednou přesazen, jsme už přemýšleli o prvním tvarování...
 2009 december - tree ready for first styling / 2009 prosinec - strom před tvarováním

We spent a pleasant day with my friend Honza Káňa working with this larch / Tenkrát to byl příjemný den s Honzou Káňou a tímto modřínem
 ...and after the styling session - we wanted to keep most of interesting and unusual parts of the tree keeping this way also all the possibilities for the future progression. 

... a po tvarování - záměrem bylo zachování většiny zajímavých a netradičních partií stromu, a tím pádem i všech možností pro další směřování stromu

 2013 march - some important events happend in the bonsai life of this tree: new and first decent bonsai pot, second (partial) styling and also shortening of right trunk

2013 předjaří - v uplynulých letech prošel strom několika významnějšími úpravami: dostal novou a první rozumnou mísu a podstoupil druhé částečně tvarování, kdy byl rovněž výrazněji zakrácen pravý kmen
 2013 summer - restyled / 2013 léto - po přetvarování

 2015 spring - 4th styling, the tree already starts taking its form / 2015 jaro - po 4. tvarování už strom pomalu dorůstá tam, kam je potřeba 2015 autumn - shot taken before I left to Japan... during this winter I hope we can get (or build) better, custom-made pot for this larch, because my plan is to finally present it in its right position little bit tilted to the right

2015 podzim - vyfoceno těsně před mým odletem do Japonska... během této zimy doufám v to, že stihneme sehnat (případně vyrobit) mísu na míru, ať už je modřín konečně zasazen tak, jak má, i třeba s mírným náklonem doprava...


 This is quite a large tree ... / Jedná se o docela prostorově náročný strom :-).

Dimensions (h x w) / Rozměry (v x š): 90 x 120 cm
Pot / Miska: Yixing
Cultivated since / Pěstováno od: 2006

16/01/2016

REAL WINTER HAS COME

...today. The weather forecast for next days foretells heavy frosts, such a voluminous load of snow is therefore very good for the trees, now they can have a safe winter rest..

Tak k nám konečně dorazila ta "pravá" zima, což je s ohledem na příští dny, kdy by mělo pořádně mrznout, pro stromy jen a jen dobře... Několik momentek z naší zahrady.

 The trees inside the polytunel have been shoveled with snow to keep them moist as well / I stromy ve fóliovníku dostaly sněhovou peřinku
The big niwaki scots pine after having swept away snow from its pads / Velká zahradní borovice byla zase  naopak "ometena", ať ji sněhová nadílka tolik netíží

14/01/2016

MR. KOBAYASHI ON GREATNESS OF BONSAI

If you haven´t seen this video on The Bonsai Empire blog yet, I recommend you to do so, because it brings very wise words of Mr. Kunio Kobayashi about bonsai and "changing of appetite" over the time... At this occasion, I somehow remembered our meeting with Mr. Kobayashi at the Czech National Bonsai Exhibition back in 2004 and searched my photo archive a little bit...

Pokud jste ještě neviděli toto video na blogu Bonsai Empire, tak můžu jen doporučit, jelikož přináší moudrá slova Kunia Kobayashiho nejen ohledně proměnlivosti vnímání bonsají v průběhu času., video je s anglickými titulky...
Nějak jsem si při této příležitosti vybavil setkání s Mistrem kdysi "dávno" v roce 2004 na výstavě ČBA v Plzni...


Kunio Kobayashi giving a multiple demonstration with following trees on stage...

Kunio Kobayashi tenkrát předvedl simultánní demo na těchto stromech...

I´m wondering how these trees look like nowadays... / Zajímalo by mě, jaký asi měly tyto stromy osud a vývoj...
¨
And that´s me with my father after the workshop with Mr. Kobayashi, hehehe...
A tady jsme my po workshopu s mistrem Kobayashim, aneb jak nám to tenkrát slušelo :-).


12/01/2016

HAN-KENGAI MUGO PROGRESSION

This small mugo is one of the trees my father had been working on before I got envolved into the art of bonsai, that means, that this pined had been obtained in late 90s from a local nursery and for years it has been just cultivated in a pot without any serious intervention, I got my hands onto it in 2004 and styled it as a half cascade without any longer thoughts... The pine is maturing nicely since then and, as is the fashion with mugo pines, after some time one needs to make the crown more compact using inner branches and cuting prolongated ones and this way improving overall structure of the tree.

Tato malá kleč je jedním z těch stromů, které pěstoval můj otec ještě dříve, než jsem se k bonsajím dostal já sám... To znamená, že se na naší zahradě objevil někdy v pozdních 90 letech a pak byl nějakou dobu spíše jen tak pěstován v misce, bez nějakých velkých zásahů. V roce 2004 jsem si tuto poměrně nenápadnou borovičku "vyhlédnul" a poprvé natvaroval - bez nějakého většího přemýšlení byl zvolen styl polokaskády, jelikož takto byl strom už předtím pár let připravován. Za uplynulých 12 let strom hezky vyzrává a jak je to už u klečí pravidlem, po čase se stane, že koruna pomalu, rok za rokem odroste a je potřeba ji zkompaktnit využitím vnitřních větví a odstřižením těch odrostlých - tím se samozřejmě při každém tvarování zlepší i celková struktura koruny.

2016

2004 before first styling / před prvním tvarováním

2006

 2009
2010
Repotted into a custom-made pot by Tom Benda...which, unfortunately, broke apart after several winter seasons, so it had to be replaced 

V nové misce na míru od Toma Bendy, která ovšem po pár letech podlehla krutým valašským mrazům :-), tudíž musela být vyměněna


 2011

 2013
And as of today, after re-styling of the crown (3 major branches were removed). The pot is top quality Yixing.

A takto vypadá dnes po přestavbě koruny - padly 3 větší větve. Miska je Yixing top kvalita.


Height / Výška: aprox. 25 cm
Pot / Miska: Yixing top quality
Cultivated since / Pěstováno od: 1997

06/01/2016

JAPAN 2015 - EX-POST # 21 SMALL GARDENS AT KYOMIZU DERA

New year is fully on the run, so let´s open the new blogging season with our ex-post series from Japan, since I still have a plenty of photos which I´d like to show you...
At the Kyomizu-dera temple, little bit away from the attention of crowds, rather hidden than exposed, there were a couple of small japanese gardens which intrigued me very much... 

Nový rok je v plném proudu, novou blogovací sezónu tedy zahajme další, tentokrát již ex post sérií reportáží z naší cesty po Japonsku, jelikož mám stále spoustu a spoustu zajímavých fotek ke zveřejnění...
V chrámu Kyomizu-dera, mimo hlavní proud návštěvníků a spíše ukryté, nežli na očích, jsme narazili na dva malé zahradní skvosty...

Here we are again! / A jsme zpět!

 Two small, cosy and inspirational gardens surrounded this house... / Dvě malé, útulné a inspirativní zahrady obklopovaly tuto budovu...


 Let´s take a peek at the first of them / Nahlédněme do první z nich 

 This garden featured a central islet circled by a pond / Tato konkrétní byla navržena jako zahrada s centrálním ostrůvkem obkrouženým jezírkemEntrance to the second garden / Vstupní brána do druhé zahrady

Distant look accross the garden to the pagoda / A v dálce se přes koruny stromů tyčí pagoda