26/02/2017

PRUNUS MAHALEB #25

Two years after collecting usually comes time for the first repotting of any prunus mahaleb and the third season means the first serious intervention regarding styling and carving of the tree. The same happened with this tree which was carved and the crown was set: reduced branches were left untouched to be carved next year for safety reasons. The tree is around 75 cm height.

Po dvou letech od vyzvednutí většinou nastává čas na první přesazení mahalebek, po další sezóně se pak může přistoupit k prvním razantnějším zákrokům v nadzemní části rostliny - přesně tak jsme postupovali i u tohoto stromu, který byl nedávno poprvé natvarován a nahrubo vyfrézován, čerstvě redukované větve pak byly ještě ponechány bez zásahu (s opracováním mrtvého dřeva je lepší rok počkat z bezpečnostních důvodů :-) ). Strom je vysoký přibližně 75 cm.


Before/před
22/02/2017

NEW TREES FOR SALE OR TRADE

We´ve added some new trees at our For sale/trade section on our webshop : the trees can be shipped accross EUFor more info, don´t hesitate to contact us. We´ve got far more trees available which we will be adding progressively, the updates will be announced. If you are looking for something special, please contact us as well, we might be able to offer what you are looking for.

Na náš e-shop Bonequip jsme přidali novou várku stromů na prodej, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Jedná se samozřejmě jen o část dostupných stromů, další stromy budeme průběžně doplňovat. Určitě nám napište i v případě, že hledáte nějaký konkrétní typ či druh stromu, na našich zahradách se skrývá ledasco :-)...
08/02/2017

CLUMP-RAFT STYLE HORNBEAM "THE NUT"

Is this hornbeam clump or raft? Well, I guess it is not important what style this tree fits into, I like it for its peculiar form. However, the "added value"  for us of this tree lies in another matter - it was back in spring 2014 when we visited our friend Peter in his cottage deep in the Walachia hills and made a short yamadori trip with him. This hornbeam was the single tree which we carried back home that day. Later that year, we got a sad news that Peter passed away in very early age in a car accident. As his nickname was "The Nut" (he was a little bit crazy indeed :-) ), this tree will stay with us as a vivid memory to our friend!

Je tento habr vor nebo trs? Kdo ví, ani to pro nás vlastně příliš důležité není :-). Tento strom má pro nás, kromě svého velmi netradičního rozložení, i další "přidanou hodnotu" - na jaře 2014 jsme navštívili našeho přítele Petra na jeho chatě blízko Pulčínských skal a spolu s ním podnikli menší výlet za yamadori. Tento habr jsme onoho dne jako jediný strom nesli zpět domů. Později toho roku jsme obdrželi smutnou zprávu, že Petr velmi předčasně odešel při autonehodě. Jeho přezdívka byl "Ořech" a nikdo mu snad ani jinak neřekl.. Tento strom tedy s námi zůstane jako živá připomínka jednoho životního příběhu.


2017 maybe the so-called "front side"?, dimensions of the tree are quite enormous - 110 x 110 cm

2017 možná tzv. "pohledovka"?, strom je to vcelku rozměrný - 110 x 110 cm


2017 before/před

I still get this composition as a "rough sketch" which will need many changes in the future (also according to the final, un-traditional container).

Samozřejmě, že se stále jedná o "hrubý náčrt" budoucí kompozice, který bude vyžadovat spoustu úprav, mimo jiné i s ohledem na finální nádobu, která by měla být jistě netradiční.


03/02/2017

FIRST STYLING OF HORNBEAM "PB"

This tree was collected in 2014 as a stump with quite nice movement and old bark After 3 growing seasons and one repotting the basic styling (in a "naturalistic windswept" style, someone would say...) and carving has been executed in order to set the bonsai path of this tree. The height of the tree is around 65 cm, it might be securely repotted into new position this spring.

Tento habr jsme vyzvedli na jaře 2014 jako "špalek", na němž nás zaujal zajímavý pohyb a stará spodní část kmene. Po 3 pěstebních sezónách a jednom přesazení došlo na první založení tvaru (jeden by snad mohl říci v "naturalistickém, větrem bičovaném" stylu :-) ) a otevření mrtvého dřeva. Strom je vysoký cca 65 cm, na jaře jej možná opatrně přemístíme do jiné mísy v novém náklonu.


2017

01/02/2017

ALUMINIUM WIRE BACK IN STOCK

All the diameters (1 - 6 mm) of the aluminium wire are back in stock again in a sufficient quantity, you can order through our online shop Bonequip.

Nově jsme naskladnili všechny průměry hliníkového tvarovacího drátu - opět jsou tedy k dispozici v dostatečném množství dráty od 1 mm do 6 mm, vybírat můžete na našem e-shopu Bonequip.