28/12/2016

PF 2017


All the best in 2017 wish you Lukáš, Josef and Martin!

Úspěšný rok 2017 vám přejí Lukáš, Josef a Martin!

26/12/2016

HAWTHORN - before/after

It takes almost 5 years to establish this hawthorn and prepare it for the first styling. 
Originally beautiful twin trunk, now only the smaller one remained. But it is still quite large tree to be a majestic deciduos tree in future, height about 95cm. Tree is now in a very good condition and prepared for repotting into the first ceramic pot.

Téměř 5 let trvalo stabilizovat tento strom, původně krásný dvojkmen. Nakonec zůstal pouze menší kmen, který je však stále dostatečně velký, aby z něj v budoucnu byla majestátní bonsaj, má výšku cca. 95 cm. Strom je ve velmi dobré kondici a připraven pro jarní přesazení do první keramické misky.
19/12/2016

HORNBEAM "SIBLINGS"

With freezing weather here in the Czech Republic it´s finally time to slow down the working pace on gardens and, on the other hand, start the winter bonsai tasks on our trees. 
Lately, I´ve been playing around with this yamadori hornbeam collected in 2014 - I´ve done its first styling and I´m quite pleased that this tree is looking quite good just after two seasons of bonsai training. The current pot is made by Hugo Studeník, however, due to multiple fronts maybe some round pot would do it a better justice, we´ll see.

Zima už je tady v plné parádě a s ní konečně více času věnovat se práci na našich stromech...
V posledních dnech jsem poprvé natvaroval tento habr vyzvednutý na podzim 2014 - těší mě, že po pouhých 2 letech vypadá strom "koukatelně", i když toho má samozřejmě ještě mnoho před sebou. Aktuální miska je od Huga Studeníka, kvůli "vícepohledovosti" stromů však možná budeme zvažovat misku kulatou, uvidíme...

As of today, preferred front / Aktuální podoba z preferované pohledovky


Right after its collection in 2014, packed inside the car :-)
Foto těně po vyzvednutí na podzim 2014 :-).Spring 2016 / Jaro 2016Height / výška: cca 80 cm
Pot / miska: Hugo Studeník 
In training/ pěstováno: 2014 - 2016