19/02/2018

SHOHIN MUGO PINE 2007 - 2018

We bought this small mugo pine as a cheap nursery material in 2007 and now, after 11 years of trainig it is finally in show-ready condition. See the progression photo-series below, the height of the tree is 22 cm which qualifies it as a perfect shohin! 

Tuto šohinovou borovici kleč jsme zakoupili jako laciný zahradnický materiál v roce 2007 a dnes, po 11 letech pěstování jsme se dostali do podoby, kdy bychom se snad nemuseli stydět jít s ní na výstavu. Podrobnější příběh tohoto prcka o velikosti 22 cm si budete moci přečíst v jarním čísle časopisu Bonsaje a japonské zahrady (spolu s několika dalšími šohiny z naší zahrady), níže stručnější foto-rekapitulace jeho vývoje. Autorem misky je Ondra Plšek, viz misky tohoto keramika.

 2018 after refinement / 2018 po aktuálním doladění
2007 recently purchased material / 2007 po zakoupení ve školce
 2009
 2010

2011

 2013
 201814/02/2018

SCOTS PINE RESTYLING

Restlying of a scots pine of my friend: the tree was purchased as a bargain a couple of years ago, but now I think it has a bright future!

Přetvarování jedné svěřené borovice lesní. Zakoupená byla před několika lety doslova za hubičku, teď má našlápnuto k zajímavé bonsaji.


In progress / Během tvarování

10/02/2018

LINDENS IN WINTER

Two tilias in their winter look. First one is my own "creation" made from seed and started in 2004. It is coming along nicely and for me is a special tree.
The second one is a multi-trunk yamadori, many years in pot (current pot is Tokoname). This tree is available for sale or trade.

Dvě naše lípy v zimní podobě. První z nich je vypěstovaná ze semenáčku, spolu rosteme už od roku 2004 - je to pro mě z tohoto důvodu velmi milý strom.
Druhá lípa je vícekmen yamadori původu, v misce pěstovaná již velmi dlouho. Tato lípa je k dispozici, současná miska je japonská z Tokoname.

 Linden #01 - height around 80 cm, pot by Hugo Studeník
 Lípa č. 1 - výška cca 80 cm, miska Hugo Studeník

 2011

 2013Linden #02 - height around 80 cm, pot Tokoname, available for sale or trade
Lípa č. 2 - výška cca 80 cm, miska Tokoname, strom na prodej