28/10/2015

JAPANESE MAPLES GLOWING

A classical autumn in the Czech republic: japanese maples everywhere :-). I can´t recall the varieties, but what counts is the colours!!!

Takový klasický český podzim :-). Jako obvykle si nevzpomenu na jednotlivé kultivary javorů, to je ale vedlejší, když člověk vidí ty nádherné barvy!!!


¨

26/10/2015

BIG GARDEN PARVIFLORA STYLING

This autumn we´ve done a styling work of a pretty good number of garden trees - the task we always enjoy a lot! Here´s a transformation of an aproximately 25 years old and 3,5 m high japanese white pine (planted in this particular garden 17 years ago by its owner) and its first step as a cloud-shaped tree: all the main branches and foliage pads were set to place during one day´s work, next year more detailed work will take place. 

Tento podzim se nám poštěstilo tvarovat vícero zahradních stromů a započít jejich cestu jako zahradní bonsaje. Tentokrát bych na tomto místě rád představil tvarování velké zahradní borovice parviflory, přibližně 25 let staré a 3,5 m vysoké rostliny (vysazena před 17 lety majitelkou zahrady) - v prvním kroku byly v průběhu jednoho dne vybrány a rozmístěny všechny hlavní větve a patra, příští rok budeme pokračovat v další detailnější práci.
As you might have noticed from the photos, in the garden there are many varieties of japanese maples: in next post I will present some of the best autumn colours from this nice garden!

Možná jste z fotek postřehli, že jsou na zahradě vysazeny japonské javory - paní majitelka je jejich vášnivou sběratelkou, v příštím příspěvku si dovolím ukázat ty nejhezčí podzimní barvičky z této zajímavé zahrady.22/10/2015

EZO SPRUCE - TONY´S HOMEWORK

We´ve been given this relatively young ezo spruce grown from seedling from our bonsai friend Libor Slatinka some 6 years ago when we visited him in the city of Děčín. Since then we´ve focused on getting the tree back in shape and somehow it has been always put aside during all these years... This year Tony has received the task to style this tree again propperly.

Tento relativně mladý smrk ajánský jsme dostali darem od našeho přítele Libora Slatinky, když jsme ho před 6 lety navštívili na jeho bonsajové zahradě v Děčíně. Od té doby jsme strom především pěstovali, než tvarovali, a po všech těch letech se ho ujal Tonda, aby ho po dlouhé době opět řádně natvaroval...


2015

This is how the tree turned out after styling by Tony (95%) and 5% of my adjustments :-), but let´s have also a quick look at the tree´s history

A takto strom aktuálně vypadá po Tondově natvarování a mých drobných úpravách - pojďme se ale podívat i na rychlou rekapitulaci historie stromu.2009
2013
The spruce has multiple fronts and rather naturalistic appearance and I´m of course glad about this fact, good job Tony :-)!
Strom je bezpochyby "vícepohledový" a dá se i říci, že vytvarovaný v naturalistickém pojetí - fakta, která mě samozřejmě těší, dobrá práce, Tondo :-) !

Height/výška: cca 65 cm
Pot/miska: Jiří Svačina (CZ)


20/10/2015

VIBURNUM IN AUTUMN COLOURS

This nursery grown viburnum jhad come to our garden around 2003 as a young and tiny seedling, then it was cultivated in ground for a couple of years and after more than a decade it is starting to mature nicely.

Tuto kalinu, původem školkařský materiál, pěstujeme již více než deset let, z toho několik prvních let kvůli sílení kmene ve volné půdě. Takto se nám letos hezky vybarvila!
2015

A little bit from tree´s history / Rychlá rekapitulace vývoje stromu


2007

2008


20102013 winter silhoutte - probably at its best on photography so far 

2013 v zimě - prozatím asi "nejfotogeničtější" podoba stromu


Height/ Výška: aprox. 25 cm
Pot/ Miska: Ondra Plšek (CZ)
In training since/ pěstováno od: 2003

17/10/2015

MEGA YEW TRANSPORT 2

Do you remember this mega yew, we transported some time ago? Well, now we had to deal with its even bigger friend. See below how we´ve handled this quest...

Pamatujete si, jak jsme nedávno stěhovali jeden větší tis?  Tak teď jsme se museli popasovat s jeho ještě větším kamarádem...


 We dug out the yew last fall on a neighbour´s yard as it had been supposed to be taken down. We planted it into this big wooden box and kept it there, now it was time to move it a several hundred meters to our property. 

Tis jsme vykopali v jedné sousední zahradě, jelikož téměř veškerá zeleň na zahradě byla určena k likvidaci. Strom jsme po vykopání zasadili do velké dřevěné bedny a nechali jej rok na místě zotavit. Nyní nastal čas na jeho přesun o několik set metrů na naši zahradu.

Unfortunately, this time we could not take advantage of machinery (the tree would be too voluminous and tall to pass under the trees), so we had to use...
Bohužel jsme tentokrát nemohli povolat na pomoc mechanizaci (strom je příliš objemný a vysoký. než aby projel pod stromy v naší ulici), takže jsme se do toho vrhli...

..Egyptian style!! Round timber on a wooden rails and here we go, meter by meter!
...jako Egypťané! Válečky na dřevěné kolejnice a jedeme, metr za metrem!

Then, on our road with brand new pitch, it was a piece of cake compared to the previous part.
A když už jsme se konečně dostali na cestu se zbrusu novým asfaltovým kobercem, měli jsme už skoro vyhráno.

Almost on its final spot, next year, the crown will be reduced for the first time and then we´ll go on step by step in transforming this monster into a reasonable form.
In some other post, I will present a story of collecting this beast, also an interesting fairy tale :-).

Tis téměř na svém místě - příští rok provedeme první redukci koruny a v následujících letech pak postupně budeme přetvářet tohoto obříka do nějaké rozumnější podoby :-).
V některém z příštích příspěvků zveřejním i příhodu s výkopem mega tisu, rovněž tuze zajímavá patálie :-).13/10/2015

HAWTHORN "VINCKO"

On Sunday we met with Martin and Tony and this time we managed to work on quite a number of trees. One of them is Martin´s hawthorn collected in 2014 in Hungary which was analyzed and roughly styled for the first time. 
Later that night we received a sad message that our dear bonsai friend Vincent Vadovský had passed away, this one goes for you Vinco, you´ll stay in our hearts...

V neděli jsme se setkali s Martinem a Tondou, abychom zapracovali na stromech, a tentokrát jsme toho stihli opravdu dost a dost. Jedním ze stromů byl tento Martinův hloh vykopaný loni v Maďarsku, který jsme probrali a Martin jej pak nahrubo založil.
Později večer jsme obdrželi smutnou zprávu, že nás opustil náš kamarád, vynikající tvůrce suiseki a bonsajista Vincent Vadovský z BK Trnava... v srdcích zůstáváš s náma, Vinco...10/10/2015

FLAMING BERBERIS "THE SLUG"

This berberis thunbergii must be one of the eldest trees in our collection - his early life dates back to the time before the WWII as it was a part of an old garden which surrounded a villa from 20´s. In 2008 the garden had to be razed to the ground, but luckily we could save this old gentleman. 
Five years ago we set the first bonsai shape of the tree, however, the tree was progressively favouring just the right side of the crown and the branches on the left died back which caused an extension of the sabamiki on the trunk. 
At these days the berberis is at its best, one big, thorny fireball!

Tento dřišťál bude pravděpodobně jedním z nejstarších stromů v naší sbírce - byl totiž pravděpodobně vysazen již za 1. republiky u tehdejší čerstvě postavené vilky. V roce 2008 byla bohužel stará zahrada zplanýrovaná, nám se ovšem podařilo tohoto starého gentlemana zachránit. Za 3 roky od vykopání jsme se pustili do prvního tvarování stromu, při němž byla založena širší koruna - dřišťál však v následujících letech postupně pouštěl větve na levé straně, takže mrtvé partii na kmeni byly přirozeně rozšířeny.
V těchto podzimních dnech je dříšťál oděn do patrně nejslušivějšího kabátu - vypadá jako jedna velká trnitá plápolající pochodeň :-)!

2015


2011 - after summer haircut / po prvním letním prostřihu

2011 fall / podzim

 2012 summer, after first wiring / léto, po prvním nadrátování


2012 


2014 - two alternative sides in winter look with berries / dva boční pohledy na dřišťál v zimní podobě s plody


Dimensions (h x w) / Rozměry (v x š): 50 x 60 cm
Trunk diameter /  šřka báze: aprox. 25 cm
Pot / Miska: Yixing
Age / stáří: aprox. 80 years