17/09/2015

GARDEN TREES STYLING

Sometimes, a client grows a tree in his garden and at some point he/she decides it would be nice if the tree had a shape. And that´s when our team comes at a scene ready for action :-).
We set the very first style of this cypress last summer and now it was time to define pads and give it another trimming and pruning session.

Někdy se zákazník rozhodne, že by bylo fajn, kdyby ze stromu, který už třeba léta pěstuje na své zahradě, vznikla "zahradní bonsai" - a v tu chvíli se objevíme my, připraveni do akce :-).
Tento zahradní cypřiš jsme zakládali jako tvarovaný strom v loňském létě, teď nastal čas na druhé kolo prostřihu a doladění.


My father discussing the propper technique with the owner.
Taťka vysvětluje majiteli zahrady správný postup.


A ladder work / "Žebříkařina"


The front of the tree after the intervention. 
Pohledová strana stromu po druhé tvarovací seanci.

We also re-checked this smaller pine taking off the wire and putting new one on some branches, another wiring is scheduled for next summer.

Podívali jsme se na zoubek i této menší borovice, odstranili jsme loňský drát, nadrátovali několik menších větví, druhé tvarování proběhne zase příští léto.

No comments:

Post a Comment