14/09/2015

WORKSHOP IN BRATISLAVA

Yesterday we spent a full-day workshop in Bratislava. We use to come to the capital of Slovakia once a year, every summer for last 3 or 4 years, to held a private/small group workshop and we always enjoy it a lot. Below, I post images of some of the most interesting trees we worked.

Včera jsme strávili den v Bratislavě, kde jsme vedli bonsajový workshop - už je to tradicí, že každé léto za poslední 3, 4 roky navštívíme slovenské hlavní město a strávíme příjemný den prací na stromech, ať už při privátním workshopu, či v menší skupince bonsajových nadšenců. Níže několik fotek z těch nejzajímavějších stromů, které nám přišly pod ruku :-).

We had styled this partictular scots pine for the very first time 2 years ago, now we made another step forward.
Tuto silvestrisku jsme poprvé tvarovali před 2 lety, tentokrát jsme zase o kus dále...This should be the planting angle for the next repotting. 
Zhruba v tomto úhlu by měla být borovice přesazena do finálnější misky.

 2014
2014

Nice and quite big buxus - I see quite a promise in this tree.
Pěkný a docela objemný buxus s velkým potenciálem.

2014
A scots pine before...
Borovice před

And after / Po


Fukinagashi mugo

A piece of neglected (by previous owner) raw material of quercus suber 
Parádní, leč zanedbané (původním majitelem) yamadori dubu korkového


We pruned it a little bit and suggested this angle of planting.
Prostříhali jsme nepotřebné větve a navrhli tento úhel zasazení.

See you again next year in Bratislava!
Budeme se těšit v Bratislavě nejpozději opět za rok!

No comments:

Post a Comment